Tại sao lệnh rút của tôi lại bị hoàn trả ?

Đối với trường hợp lệnh rút bị hoàn trả, bạn vui lòng kiểm tra một trong số các lý do sau đây :

  • Thông tin ngân hàng không đúng, không hỗ trợ hoặc hiện tại thanh toán gặp lỗi

Lưu ý : Thông tin ngân hàng chỉ được phép nhập đúng 03 trường sau

  1. Tên ngân hàng
  2. Số tài khoản
  3. Tên tài khoản
  • Ví MoMo của bạn chưa liên kết với ngân hàng và chưa được xác minh danh tính thành công hoặc tên người nhận không khớp với số điện thoại nhận tiền
  • Ví PayPal của bạn đang bị limit hoặc đang bị hold tạm thời
  • Do bạn yêu cầu hoàn lại
  • Và một số lý do khác

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Fanpage hoặc gửi một ticket đến hệ thống nếu bạn bị hoàn lại mà không phải do các nguyên nhân trên

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?