Tôi có thể đăng ký cộng tác viên cho chính tôi không ?

Không, bạn không được phép tự referral cho chính mình, điều này đặc biệt cấm cho toàn bộ dịch vụ mà MEGA đang cung cấp

Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dùng đang muốn giới thiệu khách mới một cách chính thống thay vì tự đăng ký cho chính mình để được hưởng mức ưu đãi từ MEGAURL

Bạn sẽ bị vô hiệu hóa tài khoản vĩnh viễn, thu nhập sẽ bị xóa hoàn toàn và email kháng cáo sẽ không được giải quyết !

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?